Rezultat selectie dosare la concursul pentru posturi pe perioada determinata – 09.12.2019 proba scrisa

Nr. 22984 din 03.12.2019

 

 

 

AFISARE REZULTATE SELECŢIE DOSARE

COMUNICAREA REZULTATELOR

 

privind selectia dosarelor depuse de candidatii înscrisi la concursul organizat în vederea ocuparii posturilor vacante pe perioadaă determinată de timp conform Ord. 64/2007, Ord. 113/2008 care se va desfăşura

în data de 09.12.2019-  proba scrisa

 

În urma verificării îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare la examenul organizat în vederea promovării în grad profesional, în conformitate cu dispozitiile art. 19, alin 2 din H.G. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare comisia de concurs a selectat şi a validat dosarele candidaţilor pentru participarea la proba scrisa a concursului din data de 09.12.2019, astfel:

 

 

Nr. crt. NUME SI PRENUME CANDIDAT Funcţia solicitată Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere Motivele respingerii dosarului de înscriere
1. Torjoc Cristina -Georgiana Inginer II CSVSAO Oradea 2 Admis Conform art.6 alin 3 din HG 286/2011, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, pana la data desfasurarii primei probe a concursului
2. Perte Monica Inginer II CSVSAO Oradea 2 Admis Nu sunt
3. Munteanu  Andor Cornelia Maria Inginer II CSVSAO Oradea 3 Admis Nu sunt
4. Tautu Sarba Andreea Cristina Inginer II CSVSAO Oradea 2 Admis Nu sunt
5. Farcut Daniel Vasile Inginer II CSVSAO  Beius- Stei Admis Nu sunt
6. Tuducan Flavia Ioana Inginer II CSVSAO Oradea 2 Admis Nu sunt
7. Bodor Agota Gheorghina Inginer I CSVSAO Marghita -Valea lui Mihai Admis Nu sunt
8. Fasie Claudiu Inginer II CSVSAO  Beius- Stei Admis Nu sunt
9. Maga  Gheorghe Dorel Inginer II CSVSAO  Salonta -Tinca Admis Nu sunt
10. Daraban Beniamin Inginer II CSVSAO Oradea 1 Admis Nu sunt
11. Tomuta Ramona Alina Inginer II CSVSAO Oradea 1 Admis Nu sunt
12. Rizo Tunde Inginer II CSVSAO Marghita -Valea lui Mihai Admis Nu sunt
13. Szabo Levente Barna Medic Veterinar II CSVSAO Marghita-Valea lui Mihai Admis Nu sunt
14 Delea Florin Medic Veterinar I CSVSAO  Oradea 1 Admis Nu sunt
15. Madar Ciprian Nicolae Medic Veterinar III CSVSAO  Oradea 3 Admis Nu sunt
16. Borbilau Aneta-Lucia Tehnician Veterinar  I A CSVSAO Oradea 1 Admis Nu sunt
17. Pop Horea Cristian Medic Veterinar II CSVSAO  Oradea 2 Admis Nu sunt
18. Butiri Radu Medic Veterinar III CSVSAO  Oradea 3 Admis Nu sunt
19. Breg Antal Roland Medic Veterinar II CSVSAO Marghita-Valea lui Mihai Admis Nu sunt
20. Banda Larisa Lavinia Inginer II CSVSAO Oradea 2 Respins Adeverinta care atesta vechimea in munca si specialitatea functiei este intocmita incorect

Afisat azi 03.12.2019 orele 16.00, candidatii nemultumiti pot depune contestatie pana la data de 04.12.2019 orele 16.00.

Candidatii declarati admisi vor sustine proba scrisa in data de 09.12.2019, orele 10.00, la sediul D.S.V.S.A. Bihor

 

COMISIA DE CONCURS

  • D-nul Nagy Alexandru – presedinte
  • D-na Bortis Sanda – membru
  • D-na Chereji Rodica – membru

 

 

Secretar comisie concurs,

                                                                                             Petrila Delia Florina