Rezultat selectie dosare la concursul pentru posturi contractuale pe perioada determinata – 09.12.2019 proba scrisa

Nr. 23022 din  03.12.2019

AFISARE REZULTATE SELECŢIE DOSARE

COMUNICAREA REZULTATELOR

privind selectia dosarelor depuse de candidatii înscrisi la concursul organizat în vederea ocuparii posturilor contractuale pe perioadă determinată de timp conform O.G. 42/2004, cu modificările şi completările ulterioare care se va desfăşura în data de 09.12.2019-  proba scrisa

În urma verificării îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare la examenul organizat în vederea promovării în grad profesional, în conformitate cu dispozitiile H.G. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare comisia de concurs a selectat şi a validat dosarele candidaţilor pentru participarea la proba scrisa a concursului din data de 09.12.2019, astfel:

Nr. crt. NUME SI PRENUME CANDIDAT Funcţia solicitată Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere Motivele respingerii dosarului de înscriere
1. Petrinca Lenuţa Eva Inginer II – Serviciul  L.S.V.S.A. BIHOR- Compartiment Siguranta Alimentelor admis Nu sunt
2. Popescu Elida Biolog II Serviciul L.S.V.S.A. BIHOR- Compartiment Siguranta Alimentelor admis Nu sunt
3. Vida Eleonora Maria Biolog I Serviciul L.S.V.S.A. BIHOR- Compartiment Siguranta Alimentelor admis Nu sunt
4. Balog Florica Valentina Tehnician IA Serviciul L.S.V.S.A. BIHOR- Compartiment Sănătatea Animalelor. admis Nu sunt
5. Kiss Katalin muncitor necalificat Serviciul L.S.V.S.A. BIHOR admis Nu sunt
6. Brînzaş Florica muncitor necalificat Serviciul Economic și Administrativ admis Nu sunt

Afisat azi 03.12.2019, ora 16.00, la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Bihor.

Candidaţii nemulţumiţi de reyultat pot face contestaţie pînă la data de 04.12.2019, orele 16.00

Candidatii declarati admisi vor sustine proba scrisa in data de 09.12.2019, orele 10.00, la sediul D.S.V.S.A. Bihor

COMISIA DE CONCURS

  • D-na dr. Pop Simona Rodica – presedinte
  • D-na ec. Nagy Anca – membru
  • D-na ing. Comaniciu Simona – membru

 

Secretar comisie concurs,

Mihuţa Daniela Sanda