COMUNICAT DE PRESĂ SĂRBĂTORI DE IARNĂ

27.11.2019

COMUNICAT DE PRESĂ,

 

SUBIECT:  Informaţii privind acţiunile ce vor fi intreprinse de către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bihor în cursul lunii decembrie în scopul prevenirii unor cazuri de îmbolnăvire la om prin consum de alimente

 

În contextul sărbătorilor de iarnă şi a tradiţiei româneşti de pregătire și consum a unor sortimente diverse de alimente tradiționale, pentru prevenirea practicilor frauduloase de punere în vânzare a unor alimente potențial dăunătoare consumatorilor, dar și pentru prevenirea răspândirii Pestei Porcine Africane (PPA) prin vânzarea ilegală a porcinelor vii sau prin transportul de carne provenită din sacrificarea porcinelor contaminate, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bihor a elaborat un plan de măsuri preventive, menite a asigura tuturor cetățenilor județului Bihor sărbători de iarnă liniștite. Acest plan include  ample acţiuni de verificare a operatorilor economici care desfășoară activități supuse controlului sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor în judeţul Bihor, cu accent pe două mari domenii de acțiune:

  1. comercializarea produselor alimentare caracteristice acestei perioade, acțiuni prin care vor fi vizate unităţi din municipiile și orașele județului – Oradea, Beiuş, Ștei, Vașcău, Nucet, Aleşd, Salonta, Valea lui Mihai, Marghita, dar şi din alte localităţi, cu accent pe operatorii alimentari ce desfăşoară activităţi de procesare și producție ( abatoare, unități de procesare carne, unități de procesare lapte, brutării, laboratoare de cofetărie etc.), de comercialzare a cărnii ( carmangerii şi măcelării) sau a altor produse alimentare specifice acestei perioade ( peşte, ouă, laboratoare de patiserie, depozite alimentare, supermarket-uri, piețe agroalimetare etc.), precum și a unităților de alimentație publică (restaurante, cantine, pensiuni, hoteluri etc.) care intenționează să organizeze mese festive cu ocazia sărbătorilor de iarnă,
  2. mișcarea și comercializarea porcinelor vii destinate sacrificării, din exploatațiile de porcine către abatoare autorizate, iar în cazul sacrificărilor de porcine pentru consum familial, a circulației cărnii de porc și a produselor din carne de porc sau care conțin carne de porc provenite de la porci sacrificați în gospodărille populației. În scopul prevenirii răspândirii pestei porcine africane personalul de specialitate din cadrul DSVSA Bihor va efectua, cu sprijinul reprezentanților Inspectoratelor de Poliție Județene, controale cu caracter nediscriminatoriu în trafic, pentru verificarea atât a mijloacelor de transport a porcinelor vii și a cărnii destinate comercilizării în unități specializate, dar și a mijloacelor auto proprietate personală, în vederea verificării mișcării porcinelor vii, respectiv a cărnii și produselor din carne destinate consumului propriu și care au fost obținute de la porci vii proveniți din exploatații non-profesionale situate în zonele aflate sub restricții ca urmare a evoluției unor focare de pestă porcină africană. Ațenționăm cetățenii județului Bihor, cu privire la faptul că, datorită evoluției pestei porcine africane, toate tărgurile de animale de pe raza județului au activitatea suspendată pe termen nedeterminat.

 

ESTE INTERZISĂ COMERCIALIZAREA PORCILOR, CĂRNII ȘI PRODUSELOR DIN CARNE PROVENITE DIN ZONELE DE RESTRICȚIE, CA URMARE A EVOLUȚIEI VIRUSULUI PESTEI PORCINE AFRICANE (PPA).

           Vânzarea/ achizitionarea animalelor vii este permisă doar direct din exploatații de animale, înregistrate în BND ( baza națională de date), care sunt situate în zone care nu sunt supuse unor măsuri de restricție sanitară veterinară ca urmare a evoluției unor boli, doar după verificarea stării de sănătate a acestora de către un medic veterinar împuternicit, care va emite și documentele legale necesare înstrăinării animalelor.

Având în vedere cele constatate în anii anteriori, avertizăm din nou consumatorii din cadrul judeţului să acorde în această perioadă o atenţie deosebită la achiziţia oricărui produs alimentar, şi în special a produselor specifice (carne – în special carnea de porc, ouă, produse din carne, cozonaci, lapte și produse din lapte, pește etc), pentru a evita eventualele consecințe nedorite. ÎN ACEST CONTEXT RECOMANDĂM TUTUROR CONSUMATORILOR SĂ ACHIZIȚIONEZE ALIMENTE DOAR DIN UNITĂȚI AUTORIZATE SANITAR VETERINAR, unități la nivelul cărora putem asigura controlul acestor alimente. De asemenea rugăm consumatorii să ne informeze de urgenţă în caz că au știință de cazuri în care se intenționează comerializarea de alimente în condiții care ar putea reprezenta o neconformitate pentru siguranța alimentelor, respectiv a cazurilor în care au cunoștință de comercializarea de produse alimentare în spații/ locuri neautorizate sau din surse/ tăieri clandestine. Sesizările se pot face direct la sediul DSVSA Bihor precum și a circumscripțiilor teritorile, telefonic la numărul 0259.266.141 sau pe adresa de e-mail office-bihor@ansvsa.ro , ori la CALL CENTER din ANSVSA la numărul de telefon: 0800.826.787 sau la adresa de e-mail: callcenter@ansvsa.ro.

 

SE INTERZICE COMERCIALIZAREA STRADALĂ A ALIMENTELOR, SAU COMERCIALZAREA AMBULANTĂ A ACESTORA ÎN SPAŢII DESCHISE, IMPROVIZATE, SAU DIN MIJLOACE DE TRANSPORT. DEPISTAREA ACESTOR CAZURI ATRAGE DUPĂ SINE SANCŢIONAREA CONTRAVENŢIONALĂ CU AMENZI DE PÂNĂ LA 40.000 LEI, ŞI CONFISCAREA ÎN ÎNTREGIME A CANTITĂŢII DE ALIMENTE EXPUSE LA VÂNZARE.

 

Astfel pentru a fi sigure, ouăle trebuie să provină dintr-un Centru de ambalare autorizat sanitar veterinar, unde sunt supuse controlului permanent, să fie ambalate, marcate şi etichetate corespunzător. Pe ou trebuie marcat codul fermei producătoare, iar pe etichetă marca ovală a centrului de ambalare, sistemul de creştere, categoria de greutate și data valabilităţii minimale.

Comercializarea directă de lapte crud sau produse obținute din lapte crud, destinate comercializării directe, către consumatorul final de către producătorii agricoli, poate fi realizată doar în spaţiile special amenajate din pieţele agroalimentare (hale de lactate), numai în ambalaje de desfacere corespunzătoare de unică folosinţă (pungi de plastic alimentar, hârtie cerată alimentară, etc.), sau alte tipuri de recipiente curăţate şi igienizate corespunzător, în vitrine special destinate acestui scop, în recipiente (tăvi) confectionate din materiale necorodabile, uşor de curăţat şi igienizat (plastic, ceramică, etc.). Comercializarea acestor produse trebuie să fie însoţită de informaţii scrise din partea producătorului, care să conţină menţiuni referitoare la denumirea produsului, numele producătorului, locul producerii, data obţinerii, valabilitate, compoziție etc.

Carnea de porc, vită, oaie, pasăre, pește sau alte specii comercializată prin unități de alimentație publică ( magazine, măcelării, supermarket etc.) trebuie să fie marcată cu marcă de sănătate/ identificare ( stampilă) fie direct pe carne ( pentru carnea în carcasă) fie pe eticheta care este aplicată pe produsul ambalat. Mărcile de sănătate/identificare oficiale sunt în acest caz ovale (pentru toate speciile) sau hexagonale (doar pentru porc) şi au înscripţionate în centru numărul de autorizare al unităţii de sacrificare/ producție. În partea superioară toate mărcile au inscripţionat „ România” iar în partea inferioară cele ovale au inscripţia CE, iar cele hexagonale mențiunea ”Controlat sanitar veterinar”. Orice altă inscripţie sau situații în care inscripția nu este vizibilă și sau lizibilă poate să ridice suspiciunea de fraudă iar populaţia este rugată să anunţe autoritatea veterinară competentă.

În contextul în care în această perioadă una din cele mai tradiționale activități este cea de sacrificare a porcinelor pentru consum familial, vă reamintim că examinarea în vederea depistării TRICHINELOZEI, a tuturor porcilor sacrificaţi în această perioadă este obligatorie, neîndeplinirea acestei obligaţii de către proprietarii de animale, nu doar va fi sancţionată de către inspectorii DSVSA Bihor cu amenzi de până la 2000 lei, dar și pune în pericol sănătatea şi viaţa tuturor celor care consumă carne neverificată. Sacrificarea porcului şi consumarea acestuia în familie, fără controlul sanitar veterinar al stării de sănătate a animalului şi a salubrităţii cărnii obţinute, poate avea consecinţe grave, motiv pentru care recomandăm tuturor cetățenilor ce doresc să sacrifice porcine în această perioadă să solicite vizita medicului veterinar din localitate, înainte de sacrificarea porcului, pentru a: 

  1. verifica starea de sănătate a animalului înainte de sacrificare;
  2. da sfaturi utile privind probele ce trebuie luate la sacrificare şi analizele ce trebuie făcute pentru a nu vă pune sănătatea în pericol;
  3. asoma porcul înaintea sacrificării, a scuti animalul de suferinţă şi a respecta cerinţele de bunăstare a animalelor.

ÎN SITUAŢIA ÎN CARE MEDICUL VETERINAR CONSTATĂ CĂ PORCUL DUMNEAVOASTRĂ ESTE BOLNAV, NU RISCAȚI SACRIFICAREA ŞI CONSUMUL CĂRNII. VEŢI FI DESPĂGUBIT DE STAT LA VALOAREA DE PIAŢĂ A ANIMALULUI, NUMAI DACĂ ACESTA ESTE IDENTIFICAT ȘI ÎNREGISTRAT.

NU CONSUMAŢI CARNEA ŞI NU O PREPARAŢI SAU ÎNSTRĂINAȚI, PÂNĂ NU OBŢINEŢI DE LA MEDICUL VETERINAR REZULTATUL EXAMINĂRII PENTRU TRICHINELLA SPP., CU REZULTAT NEGATIV. RECOMANDAREA ESTE VALABILĂ ŞI PENTRU CARNEA OBŢINUTĂ DE LA PORCII MISTREŢI.

Exemenul se execută numai de către personal acreditat de DSVSA Bihor, prin personalul propriu al DSVSA Bihor din cadrul circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor și cel din cadrul laboratorului de specialitate sanitar veterinar din Oradea, respectiv de medicii de liberă practică din cadrul fiecărei comune. Pe această cale anunțăm cetățenii județului Bihor că, în perioada 28.11 – 24.12.2019 și respectiv 27.12.2019 – 07.01.2020, D.S.V.S.A. Bihor a organizat la nivelul județului mai multe centre de examinare, al căror orar de funcționare este detaliat după cum urmează:

  1. un centru de permanență la nivel județean, situat la sediul DSVSA Bihor – compartimentul de parazitologie din cadrul LSVJ Bihor, din Oradea, str. Ion Bogdan nr. 37, care va funcționa, pentru perioada menționată, zilnic între orele 830-1600, incluisv sâmbăta și duminica.
  2. un centru de permanență la nivelul municipiului Oradea, organizat la sediul CSVSAO Oradea 1 din cadrul Pieței Cetate a Municipiului Oradea, care funcționează în perioada 11 – 24.12.2019 și respectiv 27.12.2019 – 07.01.2020 între orele 830-1700 pentru zilele lucrătoare (de luni până vineri), iar pentru zilele de sâmbătă și zilele de duminică din data de 15.12. și 22.12.2019 programul va fi între orele 830-1500. Pentru zilele/ intervalele orare nelucrătoare ( zile libere oficiale și zilele de duminică nemenționate) se va asigura permanența la telefon.
  3. pentru restul circumscripțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale (CSVSAO) – deschise în toate orașele județului ( Oradea- Piața Decebal, Salonta, Beiuș, Aleșd, și Marghita) programul de lucru în această perioadă va fi zilnic între 830-1700, pentru zilele lucrătoare ( de luni până vineri), iar în zilele nelucrătoare și toate zilele libere oficiale se asigură permanență telefonică, cu excepția circumscripțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale din afara municipiului Oradea unde se va asigura permanența și în zilele de sâmbătă în intervalul orar 830-1500, precum și pentru zilele de duminică din data de 15.12. și 22.12.2019.
  4. la sediile circumscripțiilor sanitare veterinare de asistență din fiecare comună, prin medicii de liberă practică care au concensionat activitatea de supraveghere sanitară veterinară a teritoriului, în zilele lucrătoare conform programului afișat la sediul circumscripției.

Menționăm faptul că efectuarea examenului de specialitate în vederea depistării Trichinella spp., la nivelul circumscripțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale se efectuează doar pentru carnea de porc domestic crescut și sacrificat pe raza circumscripției pe care o deservește centrul respectiv. Pentru carnea de porc mistreț sau provenită de la un alt animal sălbatic, respectiv pentru carnea de porc domestic cu altă origine decât cea menționată anterior, examinarea pentru depistarea Trichinellei spp. se efectuează doar la nivelul LSVJ din cadrul DSVSA Bihor, prin metoda digestiei artificiale, laborator județean acreditat pentru depistarea Trichinella spp.

Orarul de funcționare, ce cuprinde numele medicului responsabil pentru fiecare zi de activitate și numărul de telefon la care poate fi contactat va fi afișat la fiecare circumscripție sanitară veterinară din județ, inclusiv la sediul DSVSA Bihor. Valoarea unui examen trichineloscopic la carnea de porcine domestice sacrificate în gospodăriile populației, în conformitate cu Ord. Președintelui ANSVSA 96/2014 cu modificările ulterioare, este de 20 lei, dacă se execută la nivelul circumscripțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale, respectiv de 20 lei +TVA pentru tehnica prin trichineloscopie directă și 74 lei + TVA pentru tehnica digestiei artificiale, dacă se efectuează în laboratorul acreditat din cadrul DSVSA Bihor.

 

PROGRAMUL DE LUCRU PENTRU TOATE CENTRELE DE EXAMINARE, VA FI AFIȘAT ÎN LOC VIZIBIL LA SEDIUL FIECĂRUI CENTRU DE PERMANENȚĂ DESEMNAT.

 

COMERCIALIZAREA SAU ÎNSTRĂINAREA CĂRNII DE PORC NEEXPERTIZATĂ SANITAR VETERINAR ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR SE SANCŢIONEAZĂ CU AMENZI CUPRINSE ÎNTRE 20.000 ȘI 40.000 DE LEI.

 

Vă atragem atenţia că Trichineloza este o zoonoză, de natură parazitară ce se transmite la om prin ingerarea de carne de porc (dar și carne de la alte animale omnivore) insuficient tratată termic, care conţine larve sau chişti cu larve ale nematodului Trichinela specie. Cel mai frecvent este diagnosticat tipul Trichinella spiralis. La om boala se manifestă iniţial prin tulburări digestive, urmate de tulburări generale sistemice, pentru ca în final să se localizeze la nivel muscular, tradusă prin dureri şi tulburări musculare şi locomotorii. Îmbolnăvirea poate să determine sechele pentru tot restul vieţii.

În final, doresc să urez, pe această cale, în numele întregii echipe a Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Bihor, tuturor colaboratorilor nostri și cetățenilor județului Bihor, din toată inima,” SĂRBĂTORI LINIȘTITE ȘI UN AN NOU FERICIT!”

 

Cu stimă,

 

Director executiv,

Dr. REMUS OVIDIU MOȚOC