REZULTATUL SOLUȚIONĂRII CONTESTAȚIILOR LA PROBA SCRISĂ

Nr. 23633 din 10.12.2019

 

REZULTATUL SOLUȚIONĂRII CONTESTAȚIILOR LA PROBA SCRISĂ

a concursului organizat în vederea ocuparii pe perioadă determinată de timp, a unor posturi contractuale, conform prevederilor Ordinului presedintelui ANSVSA  113/2008, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 34 alin. 2 din  H.G. nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de soluționare a contestațiilor  comunică urmatorul rezultat.

 

Nr. crt. NUME SI PRENUME CANDIDAT Funcţia solicitată Punctaj proba scrisa Rezultat contestație proba scrisa
1. PERTE MONICA Inginer II- CSVSAO Oradea 2 39,00 puncte Respinsă in conformitate cu art 34 alin 1 lit. b

Afisat azi  10.12.2019, ora 16.00, la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Bihor

 

 

 

Comisia de soluționare contestații:

  • D-nul Mile Victor – presedinte ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________
  • D-na Marian Simona – membru _______________________
  • D-na Indrie Florica – membru____________________________

 

 

Secretar comisie concurs,

          Petrila Delia   _________