Rezultatul solutionarii contestaţiei la concursul organizat la data de 12.12.2019

Nr. 24037 din 16.12.2019

  

Rezultatul solutionarii contestaţiei la concursul organizat la sediul  Directiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Bihor, la data de 12.12.2019, corectat azi 16.12.2019

Având în vedere prevederile art. 67 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de soluţionare contestaţii comunică următorul rezultat la soluţionarea contestaţiei nr. 23920/13.12.2019:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică solicitată Punctaj proba scrisa soluţionare contestaţii Rezultatul contestaţiei la proba scrisă

 

1. Madar Ciprian Nicolae Consilier grad profesional principal  –  CSVSAO ORADEA 3 29,67 puncte Respinsă in conformitate cu art. 618 alin 18,  lit b din OUG 57/03.07.2019 coroborat cu art. 66 lit. c din ahg 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

Afişat astăzi, 16.12.2019., ora 11.30, la sediul DSVSA BIHOR

 

 

Secretar comisie solutionare contestatii,

Mihuța Daniela Sanda