Rezultatul selectiei dosarelor la examenul pentru promovarea în grad profesional imediat superior a funcţionarilor publici – 28.10.2019 proba scrisă

Nr. 20034 din 21.10.2019

 

 

Proces verbal selecţie dosare

 

Comisia de examen a procedat azi 21.10.2019, la selecţia dosarelor depuse de candidatii înscriși la examenul organizat în vederea promovării în grad profesional, care se va desfăşura în perioada 28-30.10.2019.

În urma verificării îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare la examenul organizat în vederea promovării în grad profesional, în conformitate cu dispozitiile art. 50, alin 2 din H.G. 611/2008, comisia de examen a selectat şi a validat dosarele candidaţilor pentru participarea la proba scrisă a examenului din data de 28.10.2019, astfel:

Nr. Crt. NUME SI PRENUME CANDIDAT Funcţia solicitată Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere Motivul respingerii dosarului de înscriere
1. Dubere Bogdan Consilier principal ADMIS nu sunt
2. Man Ioana Maria Consilier principal ADMIS nu sunt

 

COMISIA DE EXAMEN

  • D-na Pop Simona Rodica – presedinte
  • D-na Pop Teodora – membru
  • D-nul Țărau Ovidiu – membru

 

Secretar comisie examen,

Mihuţa Daniela Sanda