Rezultatul selectie dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante – 19.06.2019

COMUNICAREA REZULTATELOR

privind selectia dosarelor depuse de candidatii înscrisi la concursul organizat în vederea ocupării unor funcții publice de executie vacante, care se va avea proba scrisă în data de 19.06.2019

 

În urma verificării îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare la concursul organizat în vederea ocupării a două posturi de excuție vacante, în conformitate cu dispozitiile art. 50, alin 2 din H.G. 611/2008, comisia de concurs a selectat şi a validat dosarele candidaţilor pentru participarea la proba scrisă a concursului din data de 19.06.2019, proba scrisă, astfel:

 

Nr. Crt. NUME SI PRENUME CANDIDAT Funcţia solicitată Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere Motivul respingerii dosarului de înscriere
1. Breg Antal Roland- dosar nr, 10478 din 03.06.2019 Consilier principal – Biroul Autorizare, Înregistrare, TRACES și Gestiunea Activității de Import Export

 

ADMIS nu sunt
2. Madar Ciprian Nicolae – dosar nr. 10660 din 04.06.2019 Consilier principal – Biroul Autorizare, Înregistrare, TRACES și Gestiunea Activității de Import Export

 

ADMIS nu sunt
3. Vaida Dan Cristian – dosar 10726 din 05.06.2019 Consilier principal – Biroul Autorizare, Înregistrare, TRACES și Gestiunea Activității de Import Export

 

ADMIS nu sunt
4. Pop Călin Leontin – dosar nr. 10616 din 04.06.2019 Consilier, grad profesional principal –– Biroul Nutriția Animalelor și Produse Medicinale Veterinare

 

ADMIS nu sunt

 

PREŞEDINTE COMISIE CONCURS                                          Secretar comisie cocurs,

Dr. Indrie Aurel                                                                                Daniela Sanda Mihuța

 

 

Afisat azi 12.06.2019, ora 12.00, la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Bihor