Rezultatul probei scrise la concursul organizat la data de 12.12.2019

Nr. 23877 din 12.12.2019

 

 

Rezultatul probei scrise la concursul organizat la sediul  Directiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Bihor, la data de 12.12.2019

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică solicitată Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

 

1. Madar Ciprian Nicolae Consilier grad profesional principal – CSVSAO ORADEA 3 36,00 puncte respins
2. Totoran Cristian Dumitru Consilier grad profesional principal – CSVSAO ORADEA 3 17,66 puncte respins
3. Breg Antal Roland Consilier grad profesional principal – CSVSAO ORADEA 3 17,33 puncte respins
4. Pop Daniela Flavia Consilier grad profesional principal – CSVSAO ORADEA 3 absent respins

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Mihuta Daniela Sanda.

  • Afişat astăzi, 19.06.2019., ora 15.30, la sediul DSVSA BIHOR

 

Secretar comisie concurs,

Mihuța Daniela Sanda