Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante – 19.06.2019

 

Rezultatul probei scrise la concursul organizat la sediul  Directiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Bihor, la data de 19.06.2019

 

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică solicitată Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

 

1. Pop Călin Leontin – dosar nr. 10616 din 04.06.2019 Consilier, grad profesional principal –– Biroul Nutriția Animalelor și Produse Medicinale Veterinare

 

91,67 puncte admis
2. Vaida Dan Cristian – dosar 10726 din 05.06.2019 Consilier principal – Biroul Autorizare, Înregistrare, TRACES și Gestiunea Activității de Import Export

 

62,33 puncte admis
3. Breg Antal Roland- dosar nr, 10478 din 03.06.2019 Consilier principal – Biroul Autorizare, Înregistrare, TRACES și Gestiunea Activității de Import Export

 

28,66 puncte respins
4. Madar Ciprian Nicolae – dosar nr. 10660 din 04.06.2019 Consilier principal – Biroul Autorizare, Înregistrare, TRACES și Gestiunea Activității de Import Export

 

0 puncte respins

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Mihuta Daniela Sanda.

 

 

  • Afişat astăzi, 19.06.2019., ora 13.30, la sediul DSVSA BIHOR

 

Presedinte comisie concurs

Dr. Indrie Aurel – președinte

 

  

Secretar comisie examen,

Mihuța Daniela Sanda