Rezultatul probei interviu la examenul de promovare in grad profesional organizat la sediul Directiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Bihor, la data de 28.10.2019

Nr. 20506 din 28.10.2019

 

Rezultatul probei interviu la examenul de promovare in grad profesional organizat la sediul  Directiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Bihor, la data de 28.10.2019

 

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu :

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică solicitată Punctajul interviului Rezultatul interviului

 

1. Man Ioana Consilier principal – Serviciul LSVSA – Compartiment Sănătate Animală 84 puncte admis
2. Dubere Bogdan Consilier principal – Serviciul LSVSA – Compartiment Sănătate Animală 88.66 puncte admis

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Mihuta Daniela Sanda.

  • Afişat astăzi, 28.10.2019., ora 15.30, la sediul DSVSA BIHOR

 

Comisia de examen,

  • D-na POP Simona – președinte
  • D-na POP Teodora – membru
  • D-nul ȚĂRĂU Ovidiu- membru

 

 

 

Secretar comisie examen,

Mihuța Daniela Sanda