Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante

 

Rezultatul probei interviu sustinuta în data de 21.06.2019

la concursul de recrutare în vederea ocuparii unor functii de executie

din cadrul D.S.V.S.A. Bihor, organizat la

sediul Directiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Bihor

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu :

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu
1. Pop Călin Leontin Consilier, grad profesional principal –– Biroul Nutriția Animalelor și Produse Medicinale Veterinare

 

81.33 puncte admis
2. Vaida Dan Cristian Consilier principal – Biroul Autorizare, Înregistrare, TRACES și Gestiunea Activității de Import Export

 

70 puncte admis

 

Pentru promovarea probei interviu sunt necesare un numar de minim 50 de puncte, in conformitatea cu prevederile L611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Mihuta Sanda- consilier superior.
  • Afişat astăzi, 21.06.2019, ora 11.00, la sediul DSVSA BIHOR

 

 

 

Comisia de concurs,

  • D-nul INDRIE Aurel – președinte
  • D-nul SZALO MUREȘAN Dumitru – membru
  • D-na GHERDAN Daciana- membru

 

Secretar comisie concurs,

Mihuța Daniela Sanda