Rezultatul final la examenul de promovare în grad profesional imediat superior a funcţionarilor publici

Centralizator nominal final al examenului de promovare în grad profesional, organizat la sediul

Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Bihor

In data de 22.05.2019

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate finale:

 

 

 

  Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Punctaj

 proba scrisă

Punctaj 

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final
1. Avram Ioana Liana Consilier principal – Serviciul LSVSA – Compartiment Sănătate Animală  56  puncte 85 puncte 141 puncte admis
2. Plumbaș Claudia Camelia Consilier principal – Serviciul Economic și Administrativ  60  puncte 82.66 puncte 142.66 puncte admis
3. Pop Roxana Luciana Consilier principal – Serviciul LSVSA – Compartiment Siguranța Alimentelor  61  puncte 80.66 puncte 141.66 puncte admis

 

Afisat azi, 22.05.2019, orele 16,30 la sediul DSVSA Bihor.

 

Comisia de examen,

D-na POP Simona – președinte

 

Secretar comisie examen,

Mihuța Daniela Sanda