Rezultatul final la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante

 

 

Centralizator nominal final al concursului organizat la sediul

Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Bihor

In perioada 19 – 21.06.2019

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate finale:

 

  Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Punctaj

 proba scrisă

Punctaj 

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final
1. Pop Călin Leontin – dosar nr. 10616 din 04.06.2019 Consilier, grad profesional principal –– Biroul Nutriția Animalelor și Produse Medicinale Veterinare

 

91.67 puncte 81.33puncte 173 puncte admis
  Vaida Dan Cristian – dosar 10726 din 05.06.2019 Consilier principal – Biroul Autorizare, Înregistrare, TRACES și Gestiunea Activității de Import Export

 

62.33 puncte 70 puncte 132.33 puncte admis
  Breg Antal Roland- dosar nr, 10478 din 03.06.2019 Consilier principal – Biroul Autorizare, Înregistrare, TRACES și Gestiunea Activității de Import Export

 

28.66 puncte 28.66 puncte respins
2. Madar Ciprian Nicolae – dosar nr. 10660 din 04.06.2019 Consilier principal – Biroul Autorizare, Înregistrare, TRACES și Gestiunea Activității de Import Export

 

0 puncte 0 respins

Afisat azi, 21.06.2019, orele 12,00 la sediul DSVSA Bihor.

 

Comisia de concurs,

  • D-nul INDRIE Aurel – președinte
  • D-nul SZALO MUREȘAN Dumitru – membru
  • D-na GHERDAN Daciana- membru

 

Secretar comisie concurs,

Mihuța Daniela Sanda