Rezultat proba interviu pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior a funcţionarilor publici

Rezultatul probei interviu la examenul de promovare in grad profesional organizat la sediul  Directiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Bihor, la data de 22.05.2019

 

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu :

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică solicitată Punctajul interviului Rezultatul interviului

 

1. Avram Ioana Liana Consilier principal – Serviciul LSVSA – Compartiment Sănătate Animală 85 puncte admis
2. Plumbaș Claudia Camelia Consilier principal – Serviciul Economic și Administrativ 82.66 puncte admis
3. Pop Roxana Luciana Consilier principal – Serviciul LSVSA – Compartiment Siguranța Alimentelor 80.66puncte admis

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Mihuta Daniela Sanda.

 

  • Afişat astăzi, 22.05.2019., ora 15.30, la sediul DSVSA BIHOR

  

Comisia de examen,

D-na POP Simona – președinte

 

 Secretar comisie examen,

Mihuța Daniela Sanda