DOCUMENT COMUNICARE REZULTATE FINALE

Nr. 23839  din 12.12.2019

 

AFISARE REZULTATE FINALE

DOCUMENT COMUNICARE REZULTATE FINALE

concursul organizat în vederea ocuparii pe perioadă determinată de timp a unor posturi contractuale, conform prevederilor Ordinului presedintelui ANSVSA nr. 64/2007, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 113/2008, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv O.G. 42/2004, cu modificările şi completările ulterioare

 În conformitate cu dispozitiile H.G. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare comisia de concurs comunica rezultatele finale ale concursului desfăşurat în perioada 09-11.12.2019, dupa cu  urmeaza:

Nr. crt. NUME SI PRENUME CANDIDAT Funcţia solicitată Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Rezultat concurs
1. Tomuta Ramona Alina Inginer II-CSVSAO Oradea 1 88,00 90,00 89,00 admis
2. Rizo Tunde Inginer II-CSVSAO Valea lui Mihai -Marghita 65,50 83,00 73,25 admis
3. Maga Gheorghe Dorel Inginer II-CSVSAO Salonta-Tinca 69,00 83,00 76,00 admis
4. Fasie Claudiu Inginer II-CSVSAO Beius-Stei 56,25 80,00 68,12 admis
5. Bodor Agota Gheorghina Inginer I-CSVSAO Valea lui Mihai -Marghita 89,12 90,00 89,56 admis
6. Farcut Daniel Vasile Inginer II-CSVSAO Beius-Stei 85,00 80,00 83,50 admis
7. Munteanu-Andor Cornelia-Maria Inginer II-CSVSAO Oradea 3 77,00 82,00 79,50 admis
8. Madar Ciprian Nicolae Medic Veterinar III-CSVSAO Oradea 3 78,00 84,00 81,00 admis
9. Pop Horea Medic Veterinar II-CSVSAO Oradea 2 63,00 81,00 72,00 admis
10. Delea Florin Medic Veterinar I-CSVSAO Oradea 1 57,00 80,00 68,50 admis
11. Borbilau Lucia-Aneta Tehnician I A – CSVSAO Oradea 1 80,50 85,00 82,75 admis
12. Breg Antal Roland Medic Veterinar II-CSVSAO Margita-Valea lui Mihai 56,00 83,00 69,50 admis
13. Butiri Radu Medic Veterinar III-CSVSAO Oradea 3 53,00 84,00 68,50 admis
14. Torjoc Cristina Georgiana Inginer II-CSVSAO Oradea 2 15,50 Respins Respins Respins
15. Daraban Beniamin Inginer II-CSVSAO Oradea 1 26,12 Respins Respins Respins
16. Tuducan Flavia Ioana Inginer II-CSVSAO Oradea 2 33,00 Respins Respins Respins
17. Perte Monica Inginer II-CSVSAO Oradea 2 39,00 Respins Respins Respins
18. Szabo Levente Barna Medic Veterinar II-CSVSAO Margita-Valea lui Mihai Absent Absent Absent Absent
19. Tautu Sarba Andreea Cristina Inginer II-CSVSAO Oradea 2 Absent Absent Absent Absent

Afisat azi 12.12.2019, ora 16.00.

COMISIA DE CONCURS:

  • D-l Nagy Alexandru – preşedinte, ____________________
  • D-na Bortis Sanda – membru       ____________________
  • D-na Chereji Rodica–membru,   ____________________

Secretar comisie concurs,

D-na  Petrila Delia,   _______________________