DOCUMENT COMUNICARE REZULTATE FINALE O.G. 42

AFISARE REZULTATE FINALE

DOCUMENT COMUNICARE REZULTATE FINALE

concursul organizat în vederea ocuparii pe perioadă determinată de timp a unor posturi contractuale, conform prevederilor Ordinului presedintelui ANSVSA nr. 64/2007, cu modificările şi completările ulterioare

 În conformitate cu dispozitiile H.G. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare comisia de concurs comunica rezultatele finale ale concursului desfăşurat în perioada 09-11.12.2019, dupa cu  urmeaza:

Nr. crt. NUME SI PRENUME CANDIDAT Funcţia solicitată Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Rezultat concurs
1. Petrinca Lenuţa Eva Inginer II – Serviciul  L.S.V.S.A. BIHOR- Compartiment Siguranta Alimentelor 69,41 puncte 84,66 puncte 77.04 puncte admis
2. Popescu Elida Biolog II Serviciul L.S.V.S.A. BIHOR- Compartiment Siguranta Alimentelor 75,89 puncte 88,00 puncte 81.95 puncte admis
3. Vida Eleonora Maria Biolog I Serviciul L.S.V.S.A. BIHOR- Compartiment Siguranta Alimentelor 82,38 puncte 88,33 puncte 85.35 puncte admis
4. Balog Florica Valentina Tehnician IA Serviciul L.S.V.S.A. BIHOR- Compartiment Sănătatea Animalelor. 84,09 puncte 83,00 puncte 83.55 admis
  Kiss Katalin muncitor necalificat Serviciul L.S.V.S.A. BIHOR

 

70,66 puncte 72,33 puncte 71,50 admis
  Brînzaş Florica muncitor necalificat Serviciul Economic și Administrativ

 

81,66 puncte 71,66 puncte 76.66 puncte admis

Afisat azi 12.12.2019, ora 16.00.

COMISIA DE CONCURS:

  • D-na Pop Simona Rodica – preşedinte, ____________________
  • D-na Nagy Anca – membru       ____________________
  • D-na Comaniciu Simona –membru, ____________________

Secretar comisie concurs,

D-na  Mihuţa Daniela Sanda,          _______________________