Document afisare rezultat final

Centralizator nominal final al examenului de promovare în grad profesional, organizat la sediul

Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Bihor

In data de 28.10.2019

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate finale:

 

  Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Punctaj

 proba scrisă

Punctaj 

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final
1. Man Ioana Consilier principal – Serviciul LSVSA – Compartiment Sănătate Animală  72,99  puncte 84 puncte 156,99 puncte admis
2. Dubere Bogdan Consilier principal – Serviciul LSVSA – Compartiment Sănătate Animală  57,32 puncte 88.66 puncte 145.98 puncte admis

 

Afisat azi, 28.10.2019, orele 16,30 la sediul DSVSA Bihor.

 

Comisia de examen,

  • D-na POP Simona – președinte
  • D-na POP Teodora – membru
  • D-nul ȚĂRĂU Ovidiu- membru

 

 

 

Secretar comisie examen,

Mihuța Daniela Sanda