Comunicarea rezultatelor privind proba interviu posturi contractuale

Nr. 23741 din 11.12.2019

 

AFISARE REZULTATE PROBA INTERVIU

COMUNICAREA REZULTATELOR

privind proba interviu la concursul organizat în vederea ocuparii pe perioadă determinată de timp, a unor posturi contractuale, conform prevederilor Ordinului presedintelui O.G. 42/2004, cu modificările şi completările ulterioare

Având în vedere prevederile H.G. nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de comunicare comunică

 

Nr. crt. NUME SI PRENUME CANDIDAT Funcţia solicitată Punctaj proba interviu Rezultat proba interviu
1. Petrinca Lenuţa Eva Inginer II – Serviciul  L.S.V.S.A. BIHOR- Compartiment Siguranta Alimentelor 84,66 puncte admis
2. Popescu Elida Biolog II Serviciul L.S.V.S.A. BIHOR- Compartiment Siguranta Alimentelor 88,00 puncte admis
3. Vida Eleonora Maria Biolog I Serviciul L.S.V.S.A. BIHOR- Compartiment Siguranta Alimentelor 88,33 puncte admis
4. Balog Florica Valentina Tehnician IA Serviciul L.S.V.S.A. BIHOR- Compartiment Sănătatea Animalelor. 83,00 puncte admis
5. Kiss Katalin muncitor necalificat Serviciul L.S.V.S.A. BIHOR

 

72,33 puncte admis
6. Brînzaş Florica muncitor necalificat Serviciul Economic și Administrativ

 

71,66 puncte admis

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţii în maximum o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor probei interviu, conform art. 31 din H.G. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grad sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depune la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Afisat azi 11.12.2019, ora 15.00.

  

COMISIA DE CONCURS:

  • D-na Pop Simona Rodica – preşedinte, ____________________
  • D-na Nagy Anca – membru       ____________________
  • D-na Comaniciu Simona –membru, ____________________

 

Secretar comisie concurs,

D-na  Mihuţa Daniela Sanda,          _______________________