Comunicarea rezultatelor privind proba interviu la concursul pentru ocuparea pe perioadă determinată

Nr. 23749 din 11.12.2019

AFISARE REZULTAT PROBA INTERVIU

COMUNICAREA REZULTATELOR

privind proba interviu la concursul pentru ocuparea pe perioadă determinată de timp, a unor posturi contractuale, conform prevederilor Ordinului presedintelui ANSVSA nr. 64/2007, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 113/2008, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv O.G. 42/2004, cu modificările şi completările ulterioare

 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs  comunică

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul solicitat Punctajul proba interviu Rezultatul probei interviu

 

1. Tomuta Ramona Alina Inginer II-CSVSAO Oradea 1 90,00 Admis
2. Rizo Tunde Inginer II-CSVSAO Valea lui Mihai -Marghita 83,00 Admis
3. Maga Gheorghe Dorel Inginer II-CSVSAO Salonta-Tinca 83,00 Admis
4. Fasie Claudiu Inginer II-CSVSAO Beius-Stei 80,00 Admis
5. Bodor Agota-Gheorghina Inginer I-CSVSAO Valea lui Mihai -Marghita 90,00 Admis
6. Farcut Daniel Vasile Inginer II-CSVSAO Beius-Stei 80,00 Admis
7. Munteanu-Andor Cornelia-Maria Inginer II-CSVSAO Oradea 3 82,00 Admis
8. Madar Ciprian Nicolae Medic Veterinar III-CSVSAO Oradea 3 84,00 Admis
9. Pop Horea Medic Veterinar II-CSVSAO Oradea 2 81,00 Admis
10. Delea Florin Medic Veterinar I-CSVSAO Oradea 1 80,00 Admis
11. Borbilau Aneta Lucia Tehnician I A – CSVSAO Oradea 1 85,00 Admis
12. Breg Antal Roland Medic Veterinar II-CSVSAO Margita-Valea lui Mihai 83,00 Admis
13. Butiri Radu Medic Veterinar III-CSVSAO Oradea 3 84,00 Admis

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţii în maximum o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor probei scrise, conform art. 31 din H.G. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grad sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depune la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

COMISIA DE CONCURS

  • D-nul dr. Nagy Alexandru – presedinte ______________________

 

  • D-nul dr. ing. Chereji Rodica– membru ____________________

 

  • D-nul dr. Bortiş Sanda – membru_______________________

 

Secretar comisie concurs,

            Petrila Delia

 

Afisat azi , ora 16.00, la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Bihor