Centralizator nominal final al concursului organizat la data de 12.12.2019

Nr. 24054 din 16.12.2019

Document afisare rezultat final

Centralizator nominal final al concursului organizat la sediul

Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Bihor

la data de 12.12.2019

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate finale:

  Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Punctaj

 proba scrisă

Punctaj 

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final
1. Madar Ciprian Nicolae Consilier grad profesional principal – CSVSAO ORADEA 3 29,67 puncte 29.67 puncte respins
2. Totoran Cristian Dumitru Consilier grad profesional principal – CSVSAO ORADEA 3 17,66 puncte 17.66 puncte respins
3. Breg Antal Roland Consilier grad profesional principal – CSVSAO ORADEA 3 17,33 puncte 17.33 puncte respins
4. Pop Daniela Flavia Consilier grad profesional principal – CSVSAO ORADEA 3 absent respins

Afisat azi, 16.12.2019, orele 13,00 la sediul DSVSA Bihor.

Comisia de concurs,

  • D-nul MILE VICTOR – președinte
  • D-na MARIAN Simona – membru
  • D-nul BERDIE Emil- membru

 

Secretar comisie concurs,

Mihuța Daniela Sanda