ACTUALIZAREA SITUȚIEI PRIVIND EVOLUȚIA PESTEI PORCINE AFRICANE ÎN JUDEȚUL BIHOR

COMUNICAT DE PRESĂ

 

ACTUALIZAREA SITUȚIEI PRIVIND EVOLUȚIA PESTEI PORCINE AFRICANE ÎN JUDEȚUL BIHOR

 

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bihor informează asupra faptului că, urmare a activităților specifice de control și asanare a bolii, desfășurate de către specialiștii din cadrul DSVSA Bihor, la data prezentului comunicat în cadrul județului Bihor sunt active, un număr de 3 focare de PPA ( pestă porcină africană), ce afectează porcii domestici din trei localități ale județului Bihor, respectiv: Pădureni (comuna Viișoara), Cubulcut (oraș Săcuieni) și Curtuișeni (comuna Curtuișeni). Ultimul focar a fost confirmat în data de 10.07.2019 în localitatea Curtuișeni.

Toate focarele de PPA la porcii domestici, declarate în județul Bihor anterior lunii iunie 2019 – în număr de 61, au fost stinse, iar măsurile sanitar veterinare de control specifice aplicate în localitățile respective au fost ridicate.

Referitor la evoluția PPA la porcii mistreți, numărul total de focare este de 7, corespondent celor 7 fonduri de vânătoare în care a fost diagnosticată boala, respectiv: FV 9 Cubulcut, FV 12 Balc, FV 4 Șimian, FV 49 Pestiș, FV 48 Cuieșd, FV – Complex Wild Boar Club Balc și FV 14 Mișca, ultimul caz confirmat fiind la data de 04.07.2019 în FV 14 Mișca.

Conform procedurilor, DSVSA Bihor continuă la nivelul întregului județ aplicarea de măsuri sanitare veterinare de control și supraveghere a efectivelor de suine domestice și sălbatice, în scopul prevenirii apariției de noi cazuri de îmbolnăvire, respectiv a depistării precoce a eventualelor suspiciuni de PPA.

Toate animalele afectate sau suspecte, precum și cele care au venit în contact cu acestea, trebuie sacrificate şi neutralizate, iar proprietarii vor fi despăgubiţi de către stat, în condițiile prevăzute de legislaţie. Menționăm faptul că toți proprietarii afectați anterior datei de 15.06.2019 au fost integral despăgubiți.

Facem precizarea că pesta porcină africană nu afectează oamenii, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire pentru oameni, acest virus având, însă, impact la nivel social din punct de vedere economic.

DSVSA Bihor solicită în continuare sprijinul şi înţelegerea cetăţenilor pentru respectarea măsurilor întreprinse de autorități, având în vedere gravitatea bolii şi consecinţele economice grave generate de apariţia ei.

DSVSA Bihor va informa periodic publicul din județ, cu privire la evoluția bolii și a măsurilor care trebuie respectate pentru a limita efectele bolii și a preveni răspândirea virusului.

 

Director executiv,

Dr. REMUS OVIDIU MOȚOC