ACTIVITATEA DSVSA BIHOR ÎN PERIOADA 01.04 – 05.05.2019 (Sărbători Pascale)

COMUNICAT DE PRESĂ

ACTIVITATEA DSVSA BIHOR ÎN PERIOADA 01.04 – 05.05.2019 (Sărbători Pascale)

 

În această perioadă, principalele linii directoare a activității Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Bihor, au urmărit, în contextul social al sărbătorilor pascale, asigurarea prevenirii fraudelor alimentare și punerea pe piața doar a alimentelor sigure și salubre, care să prevină apariția unor situații nedorite în rândul consumatorilor.

În acest context specialiștii din cadrul DSVSA Bihor au desfășurat activități de supraveghere și control pe următoarele sectoare economice:

  1. Sectorul industriei alimentare – au fost vizați operatorii alimentari care desfăşoară activităţi de procesare și producție (abatoare, unități de procesare carne, unități de procesare lapte, brutării, laboratoare de cofetărie etc.), activități de comercializare a cărnii ( carmangerii şi măcelării) sau a altor produse alimentare specifice ( peşte, ouă, laboratoare de patiserie, depozite alimentare, supermarket-uri etc.), dar și cei ce dețin unități de alimentație publică ( restaurante, cantine, pensiuni, hoteluri) care au organizat mese cu ocazia acestor sărbători. În acest sector au fost realizate un număr de 369 de controale din care 38 au vizat unități de procesare, iar restul de 331 au acoperit toate tipurile de unități din sectorul alimentației publice, unități care manipulează, depozitează, prelucrează, transportă și comercializează alimente. Urmare a acțiunilor de control au fot aplicate un număr de 25 de sancțiuni, din care 8 amenzi contravenționale în valoare totală de 24 200 lei, principalele deficiențe constatate și sancționate de către inspectorii din cadrul DSVSA Bihor fiind reprezentate de depozitarea alimentelor în condiții insalubre, comercializarea de alimente în spații neautorizate, respectiv, manipularea și etichetarea necorespunzătoare a alimentelor;

Totodată în această perioadă DSVSA Bihor a asigurat supravegherea și controlul oficial în cadrul abatoarelor și punctelor de sacrificare a mieilor și iezilor autorizate în cadrul județului Bihor. În această perioadă în județul Bihor au fost sacrificate un număr de 2039 capete tineret ovin și caprin, din care 1422 capete în centrele de sacrificare temporare organizate în Oradea și Beiuș .

  1. Sectorul industriei zootehnice – au fost verificate cu precădere unitățile de producție zootehnică (exploatații, ferme de animale), unitățile de comercializare animale ( târguri de animale, centre colectare animale destinate exportului), cu accent pe aspectele conexe circulației animalelor și prevenirii introducerii unor boli majore. Astfel în această perioadă au fost realizate 44 activități de control din care 26 controale în trafic, înpreună cu reprezentanții IPJ Bihor, fiind aplicate un număr de 14 sancțiuni, din care 7 amenzi contravenționale în valoare totală de 8400 lei, principalele abateri sancționate fiind reprezentate de deținerea sau transportul de animale neidentificate și/sau fără documente sanitare veterinare, respctiv nerespectarea normelor de bunăstare animală în timpul transportului.

 

Cu stimă,

Director executiv,

Dr. REMUS OVIDIU MOȚOC